Event: Blits - Populariserend schrijven (Nederlands)

Registration via https://event.ugent.be/registration/blitspopschrijvnl from 08-12-2022 14:41 until 02-03-2023 12:00

Description

Blits-informatiesessie - Populariserend schrijven (Nederlands)

Register Option Description Location When? Available Seats

Blits - Populariserend schrijven (Nederlands)

Teams-link voor deelname: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAzNTI3MzktNDFmMC00MGFmLTkyNzQtZTIzNjJjMmRhODU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%2220417385-9bdd-40de-b912-d613e0141c9b%22%7d

Online via Teams

02-03-2023 12:00 - 13:00