Event: Public defense of the doctoral dissertation of Aline Pouille

Registration via https://event.ugent.be/registration/PouilleAline from 28-08-2023 11:00 until 13-09-2023 11:00

Description

Prof. Dr. Ann Buysse, decaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, nodigt u vriendelijk uit op de openbare verdediging van het  proefschrift voorgelegd tot het verkrijgen van de academische graad van Doctor in de Pedagogische Wetenschappen 

Herstel van een middelenproblematiek bij personen met een migratieachtergrond en etnische minderheden: een analyse van geleefde ervaringen 

DOCTORANDA: Aline Pouille 

PROMOTOR: PROF. DR. Wouter Vanderplasschen

CO-PROMOTOR: PROF. DR. Freya Vander Laenen † 
 

De verdediging vindt plaats op 18 september 2023 om 10.00 uur in de lezingzaal van het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent.

Na de verdediging bent u van harte welkom op de receptie  in Museumcafé Dr. Guislain.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 11 september  2023.


Prof. Dr. Ann Buysse, dean of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, kindly invites you to the public defense of the doctoral dissertation submitted to obtain the academic degree of Doctor in Educational Science

Recovery of problem substance use among persons with a migration background and ethnic minorities: an analysis of lived experiences 

DOCTORAL CANDIDATE: Aline Pouille 

PROMOTOR: PROF. DR. Wouter Vanderplasschen

CO-PROMOTOR: PROF. DR. Freya Vander Laenen † 
 

The defense takes place on September 18th, 2023 at 10h in Museum Dr. Guislain, Lezingzaal, Jozef Guislainstraat 43b, 9000 Ghent.

After the defense, you are kindly invited to participate in the reception at Museum café Dr. Guislain.

Please confirm your attendance before September 11th, 2023

Register Option Description Location When? Available Seats

Public defense of the doctoral dissertation of Aline Pouille

Lezingzaal - Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

18-09-2023 10:00 - 12:00