Event: Praktische tips voor je bachelor- of masterproef (Workshops academisch schrijven)

Registration via https://event.ugent.be/registration/praktischetipsbama from 11-01-2023 11:27 until 21-02-2023 23:59

Description

Schrijf je momenteel een bachelor- of masterproef? 

In deze workshop krijg je enkele praktische tips rond inhoud, structuur, stijl, refereren, lay-out enz. Kortom, alles waarvan je achteraf kan denken 'had ik dat maar geweten voor ik begon te schrijven'.  Wie nadien nog vragen of problemen heeft, kan steeds een afspraak boeken bij Taalonthaal voor persoonlijk schrijfadvies. 

Dit is een online sessie die doorgaat via Teams. Deelnemen kan via onderstaande link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzZjhlYTktMTc3MS00ZGQxLWFiNDUtOWIzNmE4ZDg5YzU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%2268c54851-eeef-4929-bd8e-54f030082fd1%22%7d

Register Option Description Location When? Available Seats

Praktische tips voor je bachelor- of masterproef (Workshops academisch schrijven)

Online

22-02-2023 13:00 - 14:00