Event: WIJS SAMEN

Registration via https://event.ugent.be/registration/WIJSSAMEN from 12-02-2024 00:00 until 17-06-2024 00:00

Description

WIJS SAMEN IS EEN FILM- EN LEZINGREEKS DIE VERKENT WAT GOED WONEN, LEVEN EN WERKEN KAN INHOUDEN

vzw Kompas werkt samen met onderzoeker Toon Benoot van de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) en UGent rond de vraag hoe residentiële zorg voor personen met een handicap zo kan worden vormgegeven dat het draait rond goed wonen, goed leven en goed werken. Met andere woorden: wat is er nodig zodat residentiële zorg een kwaliteitsvolle leefomgeving wordt, waar mensen graag wonen, begeleiders graag werken en familie en buurt graag op bezoek komt.
vzw Kompas gaat elke dag met die vragen aan de slag. Vanuit onderzoek willen we in beeld krijgen wat dat dan allemaal kan inhouden, dat ‘goede leven’ en die ‘goede werkcondities’. Om verder proces te maken in de praktijk, en het gesprek te voeden, organiseren we de komende maanden twee filmvoorstellingen en twee lezingen rond deze thema's. We worden samen wijzer.

Dit evenement is er voor zowel medewerkers van vzw Kompas, bewoners en cliënten, buurtbewoners en vrijwilligers en studenten die op de verschillende sites meedraaien. 
Er wordt eten en drinken voorzien, deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

(Voor medewerkers van vzw Kompas kan deelname ook gelden als interne VTO).

Register Option Description Location When? Cost in EUR Available Seats

WIJSSAMEN 1: FILMVOORSTELLING ALICIA
OVER VOORSTRUCTURERING IN DE (JEUGD)ZORG

Alicia is één jaar oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een residentiële voorziening. Op een leeftijd van negen woont ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Dit is het moment waarop de documentaire begint. De film volgt drie jaar lang het dagelijkse leven van Alicia. De verlangens van de opgroeiende Alicia komen in beeld, samen met het een gebrek aan perspectief. Ook komt het handelen van zowel netwerk als professionals in beeld, en wat deze (kunnen) betekenen in het leven van Alicia en van elkaar. De film zet verschillende lenzen op hoe (jeugd)hulp georganiseerd wordt en mogelijks ook anders kan georganiseerd worden.

De Dieter Oorlynck leidt de film in en uit, en begeleidt de discussie. Dieter heeft 25 jaar ervaring in de jeugdzorg en is sinds kort als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van UGent.

Orangerie Park Vyncke-Bovyn, Botestraat 131 Wondelgem

26-03-2024 17:00 - 19:00

0.00

22

Register Option Description Location When? Cost in EUR Available Seats

WIJSSAMEN 2: EEN GOED LEVEN
OVER MOGELIJKGHEDEN SCHEPPEN ALS BEGELEIDER,  ALS ORGANISATIE EN ALS BUURT

De buurt vormt een belangrijke plek om sociale inclusie vorm te geven. Maar waar liggen nu precies mogelijkheden voor sociale inclusie in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking? Annica Brummel, onderzoeker aan de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Robbin Smits (ervaringsdeskundige) vertellen tijdens een gespreksmoment op 25 april over het waarom en het hoe van het vergroten van het netwerk van personen met een verstandelijke beperking. In het bouwen aan verbinding is niet enkel het netwerk en de begeleider van belang, maar ook de buurt. We gaan samen in gesprek over hoe we kijken naar de buurt en hoe we daar gastvrije plekken kunnen creëren. Eigenlijk is dé centrale vraag die we ons met zijn allen dienen te stellen: kunnen mensen meedoen in hun rol als buurman of buurvrouw. 

Orangerie Park Vyncke-Bovyn, Botestraat 131 Wondelgem

25-04-2024 17:30 - 19:30

0.00

7

Register Option Description Location When? Cost in EUR Available Seats

WIJSSAMEN 3: FILMVOORSTELLING DAG MA
OVER INTERGENERATIONEEL SAMENWONEN IN RESIDENTIËLE ZORG

Dag Ma is een verhaal over de unieke band tussen een moeder en haar dochter. Het is een verhaal over liefhebben, zorgen voor elkaar en afscheid nemen. 
Irène (103) en haar dochter Yvette (68) wonen samen in een woonzorgcentrum. Irène woont er vanwege haar hoge leeftijd. Voor Yvette ligt het anders. Zij mag er per uitzondering wonen, omdat ze niet zonder haar moeder kan. De twee hebben hun hele leven nog niet één dag alleen doorgebracht. Maar waar beginnen allerbeste bedoelingen uit ‘moederliefde’ en uit 'professionele kennis' en glijden ze over in overbezorgde begrenzingen? En hoe maken zij van het woonzorgcentrum een thuis, wetend dat dit altijd als een heel tijdelijke woonomgeving wordt gezien?

 

Deze film wordt vertoont door de makers van Poolhert productions, die de film ook kort zullen in- en uitleiden.

Rhode, Industriepark 6 Merelbeke

23-05-2024 17:00 - 19:00

0.00

29

Register Option Description Location When? Cost in EUR Available Seats

WIJSSAMEN 4: VAN DAG -NAAR ONTMOETINGSCENTRUM
OVER BETEKENISVOLLE ONTMOETINGEN EN INTERACTIES

 

Heel wat organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan personen met een handicap hebben een aanbod in de vorm van een centrum voor dagbesteding. Die dagbesteding is er vaak op gericht de ontplooiingskansen van personen met een handicap te vergroten, zinvolle activiteiten aan te bieden én ruimte te maken voor betekenisvolle sociale contacten. Maar kan dagbesteding ook zo worden ingericht dat het voorbijgaat aan het denken in doelgroepen, en hoeft dat? In Heder, een erkende VAPH-organisatie in Antwerpen, werd enkele jaren geleden de stap gezet om het centrum voor dagbesteding om te vormen tot een ontmoetingscentrum. Dries Cautreels, voormalig agogisch directeur van Heder en momenteel als onderzoeker verbonden aan de Academische Werkplaats De-Institutionalisering en de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van UGent, vertelt over deze transformatie. Dries geeft een inkijk in het gelopen proces en de lessen die de organisatie daar uit heeft geleerd. 

Ook presenteert Floor De Geus, masterstudente orthopedagogiek en disability studies, de resultaten van haar thesis. Zij onderzocht wat deze transformatie naar een ontmoetingscentrum betekende voor personen met een verstandelijke beperking, en wat voor hen betekenisvolle ontmoetingen zijn.

Omega, Gentsesteenweg 155 Wetteren

18-06-2024 17:00 - 19:00

0.00

16

Additional Questions