Event: Digitale tools (workshop academisch schrijven)

Registration via https://event.ugent.be/registration/digitaletools from 11-01-2023 11:46 until 07-03-2023 23:59

Description

Zie je de bomen niet meer door het digitale bos? Vind je het moeilijk om een eerste zin op papier te krijgen?

In deze gloednieuwe workshop ‘digitale tools’ maak je kennis met digitale hulpmiddelen die het schrijfproces vereenvoudigen. Je leert onder andere programma's kennen die je kunnen helpen bij woordenschat, spelling en bronbeheer.

Dit is een online sessie die doorgaat via Teams. Deelnemen kan via onderstaande link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjMTJhOGQtYWRhNS00MzZmLWFhNGUtY2M4ODA4ZTM0NWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7811cde-ecef-496c-8f91-a1786241b99c%22%2c%22Oid%22%3a%2268c54851-eeef-4929-bd8e-54f030082fd1%22%7d

Register Option Description Location When? Available Seats

Digitale tools (workshop academisch schrijven)

Online

08-03-2023 15:00 - 16:30