Event: Onderwijsinspiratie AUGent: Samen zijn we wijs!

Registration via https://event.ugent.be/registration/AUGent2023 from 16-03-2023 23:59 until 17-04-2023 23:59

Description

In 2023 lanceert de Associatie Universiteit Gent een nieuwe naam voor De Seminaries Onderwijskunde: Onderwijsinspiratie AUGent. Een event voor en door lesgevers hoger onderwijs. Zoals steeds voorzien we een keynote, inspirerende good practices van lesgevers en een netwerkreceptie. Dit jaar onder de titel: ‘Samen zijn we wijs! Op weg naar maatschappelijk betrokken hoger onderwijs’.

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke taak in het vormen van maatschappelijk betrokken burgers. Hoewel lesgevers het belang ervan inzien, is het niet altijd gemakkelijk om maatschappelijk engagement in de onderwijspraktijk te integreren en vorm te geven. Wat verstaan we onder maatschappelijk betrokken onderwijs, waarom is dit belangrijk en welke accenten kunnen gelegd worden in onze doelstellingen, werkvormen, begeleiding en evaluatie om dit te realiseren? Laat je inspireren! 

Programma:

• 8u30 - 9u: Onthaal  
• 9u - 10u: Opening & keynote interview
• 10u - 10u15: Pauze
• 10u15 - 11u: Parallelsessies 1
• 11u - 11u15: Pauze
• 11u15 - 12u: Parallelsessies 2
• 12u - 13u: Netwerkreceptie
Meer info over het programma vind je hier

Ter info: Tijdens de verschillende sessies van dit event kunnen opnames gemaakt worden. Deze opnames worden met de grootste omzichtigheid benaderd, met respect voor de relevante Europese en Belgische wetgeving en de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo wordt in eerste instantie hoofdzakelijk de captatie van de (keynote) spreker(s) beoogd, maar kan gebeurlijk ook (niet-gerichte) opnames van het aanwezige publiek worden gemaakt. U zal hieromtrent tijdens het evenement ook nog mondeling worden geïnformeerd, zodat u zich indien gewenst kan verplaatsen. Gelet op de proportionaliteit en doelmatigheid van de opnames - het gerechtvaardigd belang van de AUGent en het potentiële verder gebruik van de opnames als (online) lesmateriaal - en het gegeven dat individuele deelnemers geenszins als hoofdonderwerp van de captatie(s) worden beschouwd, wordt uitgegaan van uw stilzwijgende toestemming. Voor gerichte (sfeer)beelden van individuele deelnemers zal desgevallend apart toestemming worden gevraagd. De AUGent kan te allen tijde opnames verwijderen wanneer deze niet werden vormgegeven conform bovenvermelde principes. U kan zich hiervoor ook steeds richten tot info@augent.be.

Register Option Description Location When? Available Seats

Keynote

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 09:00 - 10:00

Register Option Description Location When? Available Seats

Lingala met moedertaalsprekers (UGent)

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 10:15 - 11:00

32

Ledeganck gaat vreemd! CSL in de lerarenopleiding (HOGENT)

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 10:15 - 11:00

27

Assistive technology: ontwikkelen van inclusieve gezelschapsspelen in samenwerking met het werkveld (Howest)

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 10:15 - 11:00

34

The collective: interdisciplinair samenwerken met 7 opleidingen (Howest)

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 10:15 - 11:00

10

Register Option Description Location When? Available Seats

Leadership & Inclusion: lesgeven over Diversity, Equity & Inclusion in de bedrijfswereld

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 11:15 - 12:00

22

Buurt in de campus, campus in de buurt: hoe de twee componenten belangrijk zijn in het maatschappelijk engagement van een hogeschool

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 11:15 - 12:00

26

Filosofie in de maatschappij: van concreet praktijkvoorbeeld tot inspiratiekader voor alle opleidingen

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 11:15 - 12:00

25

LISa Complex Community Care: interprofessioneel opleiden in een authentieke context (HOGENT)

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 11:15 - 12:00

22

Register Option Description Location When? Available Seats

Lunch

HOGENT, Campus Schoonmeersen, gebouw B

20-04-2023 12:00 - 13:00