Event: Plechtige Proclamatie FWE 2022-2023

Registration via https://event.ugent.be/registration/proclamatiewe from 12-09-2023 07:00 until 03-10-2023 12:00

Description

Professor Isabel Van Driessche, decaan van de faculteit Wetenschappen
heeft de eer u uit te nodigen op de
 

Plechtige Proclamatie
 

van de masters en doctors in de wetenschappen
op zaterdag 7 oktober 2023 in het Universiteitsforum, Campus UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 33 te Gent.
 

De proclamatie start om 9.30 uur.
Na de proclamatie volgt een feestelijke receptie van 11.30 uur tot 13.00 uur.
 

Promovendi mogen zich laten vergezellen door max. 2 personen.
De toga’s voor de promovendi zijn ter plaatse beschikbaar. Gelieve deze ten laatste om 9.00 uur af te halen.
 

Voorafgaande registratie is noodzakelijk, uiterlijk op 3 oktober 2023 om 12 uur.
Mogen we u vragen de updates te volgen op de webpagina www.ugent.be/we/proclamatie.

 


 

Professor Isabel Van Driessche, Dean of the Faculty of Sciences
has the honour of inviting you to the
 

Graduation Ceremony

 

of the Masters and Doctors of Science
on Saturday October 7th 2023 at the University Forum, Campus UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 33 in Ghent.
 

The ceremony will start at 9.30 a.m.
The graduation ceremony will be followed by a festive reception from 11.30 a.m. to 1.00 p.m.
 

Graduates may be accompanied by max. 2 persons.
Gowns for the graduates will be available on-site. Please collect them before 9.00 a.m.
 

Pre-registration is mandatory, no later than October 3rd 2023 at noon.
May we ask you to follow the updates on the website www.ugent.be/we/proclamatie.

Register Option Description Location When? Available Seats

Plechtige Proclamatie FWE 2022-2023

Campus UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 33 te Gent

07-10-2023 09:30 - 13:00

Additional Questions